• L'escola

  • imatgesdsc_7016

  • imatgesdsc_7005

Trets d’identitat

El centre va néixer al curs 2003/2004 amb el nom de Diagonal Mar. No va ser fins l’any següent que es va buscar un nom que ens vinculés més al barri: L’Arenal de Llevant.

L’escola es va iniciar en unes instal·lacions prefabricades  amb 100 nens i nenes de 3 i 4 anys i un equip de 6 mestres. Des de llavors totes i cada una de les persones que han treballat I treballem en el centre, ho fem per a construir i consolidar un projecte d’escola innovador, vinculat a l’entorn i que doni resposta als reptes que ens planteja l’educació en aquests moments.

El Projecte  Educatiu, es recolza en uns principis bàsics que volen fer de la nostra, una escola:

  1. oberta i plural, inclusiva de totes les diversitats.
  2. arrelada a la realitat nacional de Catalunya
  3. preocupada per la formació dels valors i les actituds
  4. implicada en la formació intel·lectual dels i les alumnes per tal que esdevinguin persones competents.

Aquests principis bàsics es concreten en els tres blocs que configuren les línies d’actuació:

L’ambient d’escola que volem, fa referència a la convivència i el benestar de tota la comunitat educativa, donant cabuda als aspectes del desenvolupament integral de les persones, afavorint la inclusió de totes les diversitats, l’autoestima, els hàbits d’autonomia personal i social i “l’educació per eradicar totes les actituds sexistes (…).
Això es treballarà a partir de tres eixos: la defensa de la igualtat de drets i deures, el treball per a potenciar la naturalitat i l’espontaneïtat en les diferents actituds i la informació sobre sexualitat.”

L’arrelament al medi, conté totes aquelles línies dirigides a treballar a partir de la nostra realitat: diversitat de models familiars, barri, ciutat, país…, potenciant el coneixement i la participació en les festes i tradicions de Catalunya.
El medi natural té en el nostre projecte un paper molt important. Cal posar als nens i les nenes en relació amb els elements naturals que configuren l’entorn proper i fomentar actituds ecologistes i sostenibles.

En el bloc dels criteris metodològics i organitzatius, volem oferir uns aprenentatges significatius basats en la investigació i que parteixen dels coneixements previs dels i les alumnes. Aquesta “construcció del coneixement” s’organitzarà a partir dels projectes interdisciplinaris, de centres d’interès, racons i tallers.

L’escola ha de ser viscuda com a experiència gratificant. Ha de representar un espai acollidor i segur,  en el que tothom  hi pugui participar i contribuir.

EL Projecte Lingüístic garanteix el coneixement i domini de les llengües de comunicació i relació: el català i el castellà.
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola.
Incorporem  l’anglès com a llengua estrangera amb la finalitat que permeti i faciliti la comunicació en d’altres contextos.

 

 

El nom de l’escola

 

El curs 04/05, ens vam traslladar a l’edifici de l’escola. Va ser llavors quan les famílies  van organitzar un seguit de xerrades per tal de trobar un nom més vinculat a l’entorn. S’hi va convidar en J.M. Huertas Claveria, que va proposar noms significatius en la història del barri. Alguns van ser:  La França Xica, Taulat i L’Arenal de Llevant.
El més votat va ser L’Arenal de Llevant  però, sabeu d’on ve?

Una mica d’història

L’any 1142 el bisbe de Barcelona Arnaldo (Arnau Ermengol) cedeix el terreny conegut per Mansi del Clot a l’ordre religiosa-militar de l’Hospital. Aquesta propietat tenia una gran extensió i anava des del que avui es coneix com el barri del Clot fins al mar.

L’any 1273 el rei Jaume I ratifica al monjos de l’ordre de l’Hospital la facultat de regar amb les aigües del Rec Comtal la seva propietat, un any més tard la mateixa es divideix en tres parts, la mes propera al Rec, es coneguda com l’Hort de l’Hospital; un altra part amb el nom del Camp; i la tercera de nom el Prat, que corresponia als terrenys més fons en estar més propera al mar i que posteriorment es coneixerà pels noms de Llacuna, Granota i Arenal ( aquesta part era la menys apreciable per estar sotmesa a inundacions periòdiques).

L’espai que avui ocupa el barri del Poblenou va ésser durant molts segles una zona humida i pantanosa. Topònims con la Llacuna, el Joncar, la Granota, el Prat de les Febres i el mateix de l’Arenal defineixen prou be el paisatge de marjals i terres baixes que dominen fins al començament del segle XVIII.

Quan a l’època medieval els aiguamolls poblenovins quedaren inclosos dintre del terme de la parròquia de Sant Martí de Provençals, el municipi Barcelona va obtenir el seu aprofitament com a pastures pel bestiar. Així fou com el pastors i els ramats esdevingueren elements habituals del paisatge del Poblenou, motiu pel qual l’indret es conegué com les «Herbes de Llevant». És molt probable que en aquest moment al topònim de l’Arenal se li afegeix de Llevant per diferenciar-ho d’altres territoris amb topònims semblants situats a l’oest de Barcelona.

El topònim de l’Arenal de Llevant es va anar perdent de la memòria dels poblenovins però va subsistir fins a començaments del segle XX en escriptures on es feia referència per delimitar un lloc, fins i tot va donar nom a la fabrica del gas instal·lada al Poblenou que era coneguda com la fàbrica de l’Arenal i encara dona nom a un petit carrer prop de la plaça Prim a punt de desaparèixer amb l’obertura del carrer Bilbao fins al mar.

Jordi Fossas
Arxiu Històric del Poblenou
Març 2004

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para dejar un comentario.